piątek, 3 czerwca 2022

Orbiter marsjański MAVEN znów działa!

28 maja br. - po długiej przerwie - orbiter marsjański MAVEN wznowił swoją rutynową misję naukową oraz retransmisję danych z lądowników. W lutym br. w orbiterze awarii uległa inercyjna jednostka pomiarowa (IMU), który służy do określania orientacji przestrzennej orbitera. Na szczęście inżynierom udało się odzyskać kontrolę, a następnie opracować i uruchomić specjalny program nawigacyjny bazujący na pomiarze pozycji gwiazd.

22 lutego br. kontrolerzy sondy MAVEN niespodziewanie utracili kontakt z sondą. Po odzyskaniu łączności okazało się, że jednostki inercyjne IMU nie działają prawidłowo (sonda ma dwie jednostki inercyjne: główną IMU-1 i zapasową IMU-2). W rozwiązaniu problemu nie pomógł reset komputera pokładowego - dopiero przełączenie na komputer zapasowy spowodowało, że sonda zaczęła poprawnie funkcjonować w oparciu o dane z jednostki IMU-2. W celu zachowania jak najdłuższej sprawności IMU-2 (który wykazuje objawy zużycia) sondę wprowadzono w tzw. stan "safe mode" - w stanie tym działają tylko podstawowe systemy sondy, instrumenty naukowe pozostają wyłączone, a sonda oczekuje na instrukcje z Ziemi.

Przełączenie orbitera w stan safe mode dało kontrolerom niezbędny czas na opracowanie i przetestowanie specjalnego programu nawigacyjnego "all-stellar mode", którego działanie opiera się na sczytywaniu pozycji gwiazd (wykorzystuje się do tego specjalną kamerę nawigacyjną). 19 kwietnia niezbędne oprogramowanie zostało przesłane do orbitera, a następnie załadowane do pamięci komputera pokładowego. Po jego uruchomieniu, wyłączono jednostkę inercyjną IMU-2 i przystąpiono do kilkutygodniowych testów, które zakończyły się pełnym sukcesem.

Sonda MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN) została wystrzelona z Ziemi 18 listopada 2013 i weszła na orbitę Marsa 22 września 2014. Głównym zadaniem misji jest badanie składu i struktury górnych warstw atmosfery oraz jonosfery Marsa, a także ich wzajemnego oddziaływania ze Słońcem i wiatrem słonecznym - wszystko w celu poznania mechanizmów utraty gazów z atmosfery marsjańskiej. Poznanie tego procesu rzuci nowe światło na historię zmian klimatu Marsa, w szczególności obecności na nim ciekłej wody oraz możliwości istnieniu warunków sprzyjających powstaniu życia.

Zdjęcie: NASA

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

W komentarzach zabrania się zamieszczania treści sprzecznych z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami obyczajowymi, moralnymi i społecznymi. Wpisy które:

a) będą zawierać wulgaryzmy,
b) są bezpośrednimi atakami na innych użytkowników,
c) służą agitacji politycznej, religijnej lub innej,
d) nie mają nic wspólnego z tematyką serwisu;
f) zawierają SPAM;

będą natychmiast USUWANE.