czwartek, 14 października 2021

Adapter statku Orion (z CubeSatami) zainstalowany na rakiecie SLSBezzałogowa, testowa misja księżycowa Artemis 1 oprócz statku Orion w podróż na orbitę Księżyca zabierze dziesięć różnych CubeSatów.  CubeSaty zostały zainstalowane na specjalnych padach na wewnętrznych ściankach adaptera statku Orion (metalowa struktura pomiędzy drugim stopniem rakiety nośnej a statkiem Orion). 12 października 2021 adapter statku Orion został zainstalowany na rakiecie nośnej SLS (Space Launch System) - w najbliższych dniach ułożony na min zostanie statek Orion (który składa się z modułu załogowego CM oraz europejskiego modułu serwisowego ESM). Start misji Artemis 1 nastąpi prawdopodobnie w styczniu 2022 roku.

Wśród 10 zainstalowanych w adapterze CubeSatów znalazły się następujące misje: BioSentinel (projekt Ames Research Center - wpływ promieniowania na organizmy żywe); Lunar IceCube (projekt Morehead State University - poszukiwanie wody oraz związków organicznych na powierzchni księżycowej oraz w jego egzosferze); NEA Scout (projekt JPL i Marshall Space Flight Center - misja do małej planetoidy z wykorzystaniem żagla słonecznego); LunaH-Map (projekt Arizona State University - sporządzenie map zawartości wodoru w okolicach bieguna południowego Księżyca); CuSP (projekt Southwest Research Institute - obserwacja cząstek oraz pól magnetycznych w przestrzeni międzyplanetarnej); LunIR (projekt Lockheed Martin - badanie właściwości termicznych gruntu księżycowego); Team Miles (wspólny projekt firm Miles Space oraz Fluid & Reason LLC - test miniaturowego plazmowego systemu napędowego); EQUULEUS (projekt JAXA oraz University of Tokyo - sfotografowanie ziemskiej "plazmosfery" oraz obserwacja upadków meteorytów na niewidocznej z Ziemi półkuli Księżyca); OMOTENASHI (drugi projekt JAXA i University of Tokyo - próba "półtwardego" lądowania na powierzchni Księżyca przy użyciu silnika na paliwo stałe); ArgoMoon (projekt Włoskiej Agencji Kosmicznej oraz firmy Argotec - po odłączeniu wykona zdjęcia adaptera statku Orion).

Instalowanie ostatniego CubeSata w adapterze statku Orion - Biosentinel. Zdjęcie: NASA

Pierwotnie z misją Artemis 1 miało wystartować 13 CubeSatów - niestety z różnych powodów (najczęściej związanych z COVID-19) w misji tej nie wezmą udziału: Lunar Flashlight (opracowany przez Jet Propulsion Laboratory), Cislunar Explorers (Cornell University) oraz CU-E3 (University od Colorado).

Umiejscowienie adaptera statku Orion na rakiecie SLS. Zdjęcie: NASA

Zdjęcie: NASA/Cory Huston

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

W komentarzach zabrania się zamieszczania treści sprzecznych z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami obyczajowymi, moralnymi i społecznymi. Wpisy które:

a) będą zawierać wulgaryzmy,
b) są bezpośrednimi atakami na innych użytkowników,
c) służą agitacji politycznej, religijnej lub innej,
d) nie mają nic wspólnego z tematyką serwisu;
f) zawierają SPAM;

będą natychmiast USUWANE.